en bild

En bättre väg till ett friskare hjärta

Välkommen till Stockholm Heart Center

Stockholm Heart Center är en privatägd specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår ambition är att ge människor bättre livskvalitet genom ett friskare hjärta. Vi har avtal med Region Stockholm inom kardiologi och obstruktiv sömnapné, samt ingår i vårdval klinisk fysiologi.

Våra mottagningar

Ny verksamhetschef på SHC

Fr o m den 15/3 är Lena Granér ny verksamhetschef för Stockholm Heart Center. Lena har arbetat på SHC sedan starten 1989, i roller som bl a leg BMA, produktionssamordnare och sektionschef.